Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Rokytov